Faleristika

Prodej

Odznaky, medaile na prodej

Sbrka

AR - kapsov odznaky
AR - odznaky
Aeroklub
AGROLET
epicov odznaky
S. legie
Hasii
Jezdeck pluky
Leteck odznaky
Lmcov oznaen
Ministerstvo vnitra
Nrodn Garda
Nrodn odboj
Okresn cest
PO AR
PO mince
Pohranin str
Policie
dy, vyznamenn, medaile
Sluebn odznaky
Steleck odznaky
Svazarm
Voj. sportovn odznaky
Vojensk nivky
Vojensk odznaky
Vsadksk odznaky
Vysok koly a akademie
Vzorn vojk


Nvtvnk: 2764975

Tdenn poet: 546

Obrzek    Nzev  
1931 Vlen kola
1934 Intendansk vojensk kola
1934 Vlen kola
1935 Vojensk jezdeck uilit ( B. Jary )
1935 Vojensk jezdeck uilit (Karnet & Kysel)
1936 Vysok vlen kola
1937 Vysok vlen kola ronk XVI.
1937 Vysok vlen kola XVI
1939 Intendansk vysok kola
1939 Vysok vlen kola 1939 ronk XVIII
1946 I.jezdeck akademie v Bohdani
1946 Vysok vlen kola ronk vtzstv
1948 Vojensk akademie (. 6)
1948 Vysok vlen kola,ro. slovansk vzjemnos
1949 Vojensk akademie (. 27)
1950 Vlen kola
1950 Vojensk akademie (. 13)
1951 - 71 VAAZ
1952 VA A. Zpotockho (. 3835)
1952 Vojensk akademie Klementa Gottwalda
1952 Vojensk technick akademie (. 520)
1952 VPU J.Hakena (389)
1952 VTA A. Zpotockho (.3218)
1952 VTA A. Zpotockho (.1008)
1953 Tankov uilit Klementa Gottwalda (. 0449)
1953 VPU J.Hakena
1954 Vojensk akademie (. 105)
1954 Vojensk technick akademie (. 105)
1954 Vojensk technick akademie (. 400)
1954 VPU - PVS Julia Fuka (. 241)
1954 VPU J.Hakena
1955 - 62 AU Automobilov uilit
1955 - 62 IU
1955 VPU - PVS Julia Fuka (. 454)
1955 VU HRDINY SSSR O.JAROSE
1955-62 LTU
1955-62 VPU J.HAKENA
1955-62 DU
1955-62 LTU (. 2725)
1955-62 LU
1955-62 PU
1955-62 TU
1960 Pro absolventy voj.vys.skol
1961-1991 ??????
1961-1991 Pro absolventy voj.vys.skol
1961-1991 Pro absolventy voj.vys.skol
1991 Vojensk vysok kola (Postgradul) 1.
1991 Vojensk vysok kola (Postgradul) 2.
1992 VVLS
1992 VAAZ
1992 VF VS DS
1992 VLA JEP
1992 VPA KG
1992 VVS PV
1992 VVTS
1992 Vzorny posluchac
1992 Vzorn student VK
1992 Vzorny zak
1993 Pro absolventy vojenskch vys. kol (MIX)
1993 Pro absolventy vojenskych vys. kol miniatura
Vojensk Akademie AR