Faleristika

Prodej

Odznaky, medaile na prodej

Sbrka

AR - kapsov odznaky
AR - odznaky
Aeroklub
AGROLET
epicov odznaky
S. legie
Hasii
Jezdeck pluky
Leteck odznaky
Lmcov oznaen
Ministerstvo vnitra
Nrodn Garda
Nrodn odboj
Okresn cest
PO AR
PO mince
Pohranin str
Policie
dy, vyznamenn, medaile
Sluebn odznaky
Steleck odznaky
Svazarm
Voj. sportovn odznaky
Vojensk nivky
Vojensk odznaky
Vsadksk odznaky
Vysok koly a akademie
Vzorn vojk


Nvtvnk: 2764989

Tdenn poet: 560

Obrzek    Nzev  
1949-51 Odznak za 5.seskoku (R 4451)
1. Paradesantn oddl MNO - MV
102.Przkumn prapor Prostjov ( stbro )
102.Przkumn prapor Prostjov ( bronz )
102.Przkumn prapor Prostjov (mini.odznaky)
102.Przkumn prapor Prostjov (XS-001) Ag.925
1948-49 Odznak s.parautisty I.typ (.2371)
1948-49 Odznak s.parautisty I.typ (.2198)
1948-51 Odznak s. parautisty MIX
1949-51 Odznak za 5.seskoku (.5588)
1951-62 Vkonnostn odznak vs. vojska (. 0253)
1951-62 Vkonnostn odznak vs. vojska (. 0211)
1951-62 Vkonnostn odznak vs. vojska (. 0386)
1951-62 Vkonnostn odznak vs. vojska (. 1576)
1951-62 Vkonnostn odznak vs. vojska (. 3395)
1951-62 Vkonnostn odznak vs. vojska (. 7050)
1956 Pro piloty za ukonceni vysad.vycviku
1956-89 Pro piloty za ukonen vsadkovho vcviku
1962-65 Vsadk 2.tda
1962-65 Vsadk 3.tda
1965-92 Pro piloty za ukonen para vcviku
1965-92 Vsadk 1.tda
1965-92 Vsadk 2.tda
1965-92 Vsadk 3.tda
1965-92 Vsadk INSTRUKTOR II.typ
1965-92 Vsadk INSTRUKTOR I.typ
1965-92 Vsadk INSTRUKTOR mix
1965-92 Vsadk MISTR (. 23084)
1989 Pro piloty za ukonceni vysad.vycviku
1992 4. Brigda rychlho nasazen Tbor I. tda
1992 INSTRUKTOR
1992 Plzen
1992 Pro piloty za ukonen para vcviku
1992 VETERN
1992 Vsadk 1.tda
1992 Vsadk 2.tda
1992 Vsadk 3.tda
1992 Vysadkar INSTRUKTOR
1992 Vsadk INSTRUKTOR
1992 Vsadk MISTR
1992-93 INSTRUKTOR (sluzebni uniforma)
1992-93 INSTRUKTOR (spol.stejnokroj)
1992-93 MISTR (sluzebni uniforma)
1992-93 MISTR (spol.stejnokroj)
1993 I.stupen
1993 II.stupen
1993 III.stupen
1993 Vsadk (bez udn tdnosti)
1998 - 2003 601.SkSS Prostjov
1998 - 2003 601.SkSS Prostjov
1998 - 2003 601.SkSS Prostjov
1998-2003 estn odznak u 601. SkSS Prostjov
20. vro vroby padk KRAS
2003 11.przkumn prapor Prostjov
2005 FAI - Prostjov
2010 Hloubkov przkum 115. Prostjov
2015 102. Przkumn prapor Prostjov
2015 102. Przkumn prapor Prostjov 1.
2015 102. Przkumn prapor Prostjov 2.
2015 102. Przkumn prapor Prostjov 3.
2015 102. Przkumn prapor Prostjov Ag. 925
2015 102. Przkumn prapor Prostjov EUTM Mali
2015 102. Przkumn prapor Prostjov V.I.P.
2015 Setkn vsadkovch vetern 601.
2015 Setkn vsadkovch vetern 601. (V.I.P.)
2019 VETERN - vsadkovch vojsk I.tda (.0007)
2019 VETERN - vsadkovch vojsk II.tda (.0007)
2019 VETERN - vsadkovch vojsk III.tda(.0007)
2019 VETERN - vsadkovch vojsk MISTR (.0007)
7. przkumn prapor Krom
70. vro vsadkovch vojsk
71. Vsadkov prapor CZ 1947 - 2002
Hloubkov przkum Prostjov (mini.)
Klub vysadkovych veteranu Pisek
Mnich 1950
Odznak 2. SPB v SSSR
Odznak 40 let vys.vojska
Pamtn odznak MEE ARMDY HROT 2007
Pametni plaketa para
Paraplacka - VETERN
Prvodce vsadkovho vojska (. 028)
Prvodce vsadkovho vojska (. 32)
Svazarm - PARA
Svazarm - PARA (. 1436)
Svazarm - PARA (. 514)