Faleristika

Prodej

Odznaky, medaile na prodej

Sbrka

AR - kapsov odznaky
AR - odznaky
Aeroklub
AGROLET
epicov odznaky
S. legie
Hasii
Jezdeck pluky
Leteck odznaky
Lmcov oznaen
Ministerstvo vnitra
Nrodn Garda
Nrodn odboj
Okresn cest
PO AR
PO mince
Pohranin str
Policie
dy, vyznamenn, medaile
Sluebn odznaky
Steleck odznaky
Svazarm
Voj. sportovn odznaky
Vojensk nivky
Vojensk odznaky
Vsadksk odznaky
Vysok koly a akademie
Vzorn vojk


Nvtvnk: 3054885

Tdenn poet: 4834

Obrzek    Nzev  
Brann soute - Brannm sportem k obran vlasti
(1.) Svazarm Rozhod - Zvazarm Rozhodca
(1.) Svazarm Rozhod I. Masov brann sporty
(1.) Svazarm Rozhod II. Masov brann sporty
(1.) Svazarm Rozhod III. Masov brann sporty
(1.) Svazarm Rozhod III. Masov brann sporty
(2.) Svazarm Rozhod II. KDPZ
(2.) Svazarm Rozhod III. KDPZ
(3.) Svazarm Rozhod I. Stelectv
(3.) Svazarm Rozhod II. Stelectv
(4.) Svazarm Rozhod III. esko.steleck svaz
(5.) ZVAZARM - Rozhodca - Strelectvo II. treida
(5.) ZVAZARM - Rozhodca - Strelectvo III. treida
(6.) ZVAZARM - Rozhodca - III. treida MBS
1. Svaz pro spolupraci s armadou I.sjezd 1956
1958 IV.Mistrovstv svta v Bratislav
1975 Mistrovstv SR v leteck akrobacii
2. Svazarm-Za obetavou praci I.stupen
3. Svazarm-Za obetavou praci II.stupen
4. Svazarm-Za obetavou praci II.stupen(miniatura)
AMK Zvazarm (Slovensk verze)
OV Svazarmu
Pistole III.trida
Pusky III.trida
Svazarm - PARA (. 1436)
Svazarm - PARA (.514)
Svazarm - vsadk
Svazarm SR (.70)
Svazarm SSR - Za brannou vchovu
Svazarm para miniatura
Vzorna priprva
Vzorny branec