Faleristika

Prodej

Odznaky, medaile na prodej

Sbrka

AR - kapsov odznaky
AR - odznaky
Aeroklub
AGROLET
epicov odznaky
S. legie
Hasii
Jezdeck pluky
Leteck odznaky
Lmcov oznaen
Ministerstvo vnitra
Nrodn Garda
Nrodn odboj
Okresn cest
PO AR
PO mince
Pohranin str
Policie
dy, vyznamenn, medaile
Sluebn odznaky
Steleck odznaky
Svazarm
Voj. sportovn odznaky
Vojensk nivky
Vojensk odznaky
Vsadksk odznaky
Vysok koly a akademie
Vzorn vojk


Nvtvnk: 3054926

Tdenn poet: 4875

Obrzek    Nzev  
(1.) Jzda upy Riegerovy S.O.ST
(1.) Steleck jzda Riegerova S.O.ST.
(1.) Steleck jzda Riegrova
(1.) Steleck jzda Riegrova (roub)
1897 - 37 40. let eskoslovensk obce steleck
1908 I.sjezd eskho stelectva v Praze (1.)
1908 I.sjezd eskho stelectva v Praze (2.)
1910 II. v zvodu bambitkou
1912 .S.S. - V.M.Z.
1927 eskoslovensk obec steleck
1927 eskoslovensk obec steleck
1927 Rozvinut steleckho praporu
1928 III. msto zvod v bhu s.N.S.S.
1928-38 pro mie a dlovody I.tda
1928-38 pro mie a dlovody II.tda
1928-38 pro mie a dlovody III.tda
1928-38 pro mie a dlovody III.tda
1928-38 stelec II.tda
1928-38 stelec II.tda ( plech )
1928-38 Stelec III. tdy ( JP )
1928-38 stelec III.tda
1928-38 stelec III.tda (KTB)
1928-38 stelec III.tda (Z) - spojovac prapor
1928-38 Stelec z lehkho kulometu II.tdy (J.P.)
1928-38 stelec z tkho kulometu III.tda
1928-38 stelec z tkho kulometu III.tda
1928-38 stelec z tkho kulometu III.tda
1930 s. Nrodn Svaz Steleck
1932 eskoslovensk obec steleck, Pebornk
1932 Steleck jednota v Karln
1933 eskoslovensk obec steleck Koe
1933 steleck zvody Liberec
1934 I. msto lukostelba
1936 Jednota s.o. steleck Praha (II.)
1936 Jednota s.o. steleck Praha (III.)
1937 eskoslovensk obec steleck 1. tda
1937 eskoslovensk obec steleck za 30. let
1937 eskoslovensk nrodn svaz stel. II.tda
1937 eskoslovensk nrodn svaz stel. IV.tda
1937 eskoslovensk nrodn svaz steleck I.tda
1937 Odznak za pevratovou innost obce steleck
1937 stedn eskoslovensk obec steleck
1938 Sportovn den J.P.T. Bentky
1938 15. let ost. Ostrava upa Bezruova
1938 Mistrovstv sveta v laznich Luhacovice
1938 Rozvinut steleckho praporu Kralupy
1938-39 pro mie a dlovody II.tda (LEV)
1938-39 pro mie a dlovody II.tda (mini)
1938-39 pro mie a dlovody III.tda (LEV)
1938-39 stelec II.tdy (LEV)
1938-39 stelec III.tdy (LEV)
1938-39 stelec z lehkho kulometu III.tda (LEV)
1938-39 stelec z tkho kulometu III.tda (LEV)
1938-39 Vrhac granatu (LEV)
1945-48 Stelec I.tda (MSS)
1945-48 Stelec II.tda ( Z )
1945-48 stelec II.tda (HSH)
1945-48 Stelec II.tda (MSS)
1945-48 stelec III.tda
1945-48 Stelec III.tda ( F.V.O. )
1945-48 Stelec III.tda ( F.V.O. )
1945-48 Stelec III.tda ( Z )
1945-48 stelec III.tda (HSH)
1945-48 Stelec III.tda (MSS)
1945-48 stelec z lehkho kulometu II.tda (HSH)
1945-48 stelec z lehkho kulometu III.tda ( HSH
1947 10. Steleck pluk Jana Sladkho Koziny
1947 4. Steleck pluk Prokopa Velkho
1947 6.steleck pluk Hanck
1948 11.steleck pluk Frantika Palackho
1948 2.steleck pluk Jiho z Podbrad
1948-50 Odznak pro steleckou odbornost I. stupen
1948-50 Odznak pro steleckou odbornost III.
1951-92 Stelec eskoslovensk armady II.tda
1951-92 Stelec eskoslovensk armady III.tda
1951-92 Stelec SNB - PS a vojsk MV ( I. tda )
1951-92 Stelec SNB - PS a vojsk MV ( II. tda )
1951-92 Stelec SNB - PS a vojsk MV ( III. tda )
1951-92 Stelec SNB - PS a vojsk MV ( MISTR )
1951-92 Stelec vojsk ministerstva vnitra I.tda
1951-92 Stelec vojsk ministerstva vnitra II.tda
1952 Steleck jednota Koe
1955 Stelec III. tda s. armdy
1957 Stelec vojsk ministerstva vnitra III. tda
es. N.S.S. odznak na epici (stbrn)
es. N.S.S. odznak na epici (zlat)
eskoslovensk obec steleck
eskoslovensk obec steleck 20 let
eskoslovensk obec steleck (4 mm) 30 let
eskoslovensk obec steleck (6 mm)
eskoslovensk obec steleck (6 mm) 20 let
eskoslovensk obec steleck (6 mm) 30 let
eskoslovensk obec steleck na epici (1.)
eskoslovensk obec steleck na epici (2.)
eskoslovensk obec steleck na epici (3.)
eskoslovensk nrodn steleck svaz ( 1. )
eskoslovensk nrodn steleck svaz ( 2. )
Miniatura - stelec I.tda
Miniatura - stelec III.tda
Mistr cs. armady ve strelbe
Odznak Obce steleck (H.S.)
Pezka - eskoslovensk nrodn steleck svaz
Pezka - Nrodn steleck svaz
Pezka Nrodn steleck svaz