Faleristika

Prodej

Odznaky, medaile na prodej

Sbrka

AR - kapsov odznaky
AR - odznaky
Aeroklub
AGROLET
epicov odznaky
S. legie
Hasii
Jezdeck pluky
Leteck odznaky
Lmcov oznaen
Ministerstvo vnitra
Nrodn Garda
Nrodn odboj
Okresn cest
PO AR
PO mince
Pohranin str
Policie
dy, vyznamenn, medaile
Sluebn odznaky
Steleck odznaky
Svazarm
Voj. sportovn odznaky
Vojensk nivky
Vojensk odznaky
Vsadksk odznaky
Vysok koly a akademie
Vzorn vojk


Nvtvnk: 3054830

Tdenn poet: 4779

Obrzek    Nzev  
1.s. prapor KFOR
1917-2007 ZBOROV
2. Czech Batt UNPROFOR
2003 Zpravodajska sluzba
2008 ACR I.trida
2008 ACR II.trida
2008 ACR III.trida
231. P rota CLAY EVA
321. Tk dlosteleck brigda
ACR - lekarska pametni plaketa ( ? )
AR - Instruktor vcviku
AR - Star instruktor vcviku
AR - Vedouc instruktor vcviku
Czech Republic - Logistic Company
Dukla-Dunkerque
Dukla-Dunkerque
Financni sluzba ACR
Generalni stab I.trida
Generalni stab II.trida
Generalni stab III.trida
Instruktor Vycviku
ISAF - AFGHANISTAN
Komando AR ( Br. )
KOSOVO-KFOR
LOGISTIKA ARMADY CR
Odznak AR Bojovho plavce 1. tda
Odznak AR Bojovho plavce 2. tda
Odznak AR Bojovho plavce 3. tda
Odznak AR KOMANDO
Odznak Spojovac brigda Psek
Ostrava-Praha
Ostrava-Praha
Pametni odznak
Pametni odznak veteranu
Starsi Instruktor Vycviku
Svaz dstojnk a prapork AR
Svaz vojk v zloze ,vkonnostn tda II.
Vedouci Instruktor Vycviku
Vojensk Akademie AR
Vojenska policie 2.trida
Vojenska policie 3.trida