Faleristika

Prodej

Odznaky, medaile na prodej

Sbrka

AR - kapsov odznaky
AR - odznaky
Aeroklub
AGROLET
epicov odznaky
S. legie
Hasii
Jezdeck pluky
Leteck odznaky
Lmcov oznaen
Ministerstvo vnitra
Nrodn Garda
Nrodn odboj
Okresn cest
PO AR
PO mince
Pohranin str
Policie
dy, vyznamenn, medaile
Sluebn odznaky
Steleck odznaky
Svazarm
Voj. sportovn odznaky
Vojensk nivky
Vojensk odznaky
Vsadksk odznaky
Vysok koly a akademie
Vzorn vojk


Nvtvnk: 3054889

Tdenn poet: 4838

Obrzek    Nzev  
Nejlep pracovnk dopravy - SLOV AIR
Odznak na epici pro piloty SA ( 1. )
Odznak na epici pro piloty SA ( 2. )
Odznak na epici pro piloty SA ( 3. )
Odznak pro piloty SA ( 1.000.000 Km )
Odznak pro piloty SA ( 2.000.000 Km )
Odznak pro piloty SA ( 3.000.000 Km )
Odznak pro piloty SA ( 4.000.000 Km )
Odznak pro piloty SA ( 6.000.000 Km )
Odznak pro piloty SA ( 7.000.000 Km )
Pilot Agrolet ( 10.000 leteckch hodin )
Pilot Agrolet ( 1000 leteckch hodin )
Pilot Agrolet ( 2. tda )
Pilot Agrolet ( 2000 leteckch hodin )
Pilot Agrolet ( 3000 leteckch hodin ) 1.
Pilot Agrolet ( 3000 leteckch hodin ) 2.
Pilot Agrolet ( 3000 leteckch hodin ) 3.
Pilot Agrolet ( 4000 leteckch hodin ) 1.
Pilot Agrolet ( 4000 leteckch hodin ) 2.
Pilot Agrolet ( 4000 leteckch hodin ) 3.
Pilot Agrolet ( 5000 leteckch hodin ) 1.
Pilot Agrolet ( 5000 leteckch hodin ) 2.
Pilot Agrolet ( 5000 leteckch hodin ) 3.
Pilot Agrolet ( 7500 leteckch hodin )
Pilot Agrolet (beztdn) Ag.
Pilot Agrolet (beztdn) Au.
Pilot Agrolet (beztdn) zlat klasy (1.)
Pilot Agrolet (beztdn) zlat klasy (2.)
SLOV Air ( 10.000 leteckch hodin )
SLOV Air ( 2500 leteckch hodin )
SLOV Air ( 5.000 leteckch hodin )
SLOV Air ( 7500 leteckch hodin )
SLOV Air ( nivka ) 1.
SLOV air ( nivka mal )
SLOV air ( nivka velk )
SLOV Air - Zaslil pilot ( Slovensk verze )
Sluebn odznak SLOV Air (. 3201) erven
Sluebn odznak SLOV Air (. 4373) zelen