Faleristika

Prodej

Odznaky, medaile na prodej

Sbrka

AR - kapsov odznaky
AR - odznaky
Aeroklub
AGROLET
epicov odznaky
S. legie
Hasii
Jezdeck pluky
Leteck odznaky
Lmcov oznaen
Ministerstvo vnitra
Nrodn Garda
Nrodn odboj
Okresn cest
PO AR
PO mince
Pohranin str
Policie
dy, vyznamenn, medaile
Sluebn odznaky
Steleck odznaky
Svazarm
Voj. sportovn odznaky
Vojensk nivky
Vojensk odznaky
Vsadksk odznaky
Vysok koly a akademie
Vzorn vojk


Nvtvnk: 3054822

Tdenn poet: 4771

Nzev: 2015 Vkov skupinov seskok padkem Ag. 925 Cena: 2000,- K
Popis: Vkov skupinov seskok padkem 12815 metr 27.3.1957 - Svtov rekord Vyrobeny 3 ks , vha 40g , materil Ag. 925